cart1 Cart
3 Account
Contact us
4 Info

Política de qualitat

Objectiu

 • La missió de GENCA és la FABRICACIÓ I COMERCIALITZACIÓ D’ACCESSORIS PER A LA CONDUCCIÓ DE FLUÏDS, ja siguin roscats o per a soldar, d’acer inoxidable.
 • Una de les polítiques estratègiques de l’empresa és donar servei als seus clients i, per aconseguir-ho, estableix un control exhaustiu de tots els seus processos per assegurar de forma eficient la qualitat del producte i manté sempre un gran estoc, assegurant així entregues molt ràpides.

Compromís

 • Una constant innovació dels processos productius que assegura la millora continuada de la productivitat i, alhora, de la qualitat del producte.
 • La voluntat d’aconseguir l’estabilitat del personal per tal d’assegurar, tant el coneixement de l’empresa com l’experiència i formació adequada en el lloc de treball. Per tal d’aconseguir-ho, tots els treballadors de l’empresa tenen contracte fix i estan adequadament formats i remunerats.
 • Es procura disposar de la maquinària més moderna i adient per a la fabricació dels nostres productes, renovant-la quan toca.
 • S’intenta mantenir l’entorn de treball en perfectes condicions, amb la finalitat de que es treballi en les millors condicions possibles.

Valors operatius


Recolzarem i desenvoluparem una organització que:

 • Se centri en la millora contínua.
 • Es dirigeixi a satisfer les expectatives del client i de totes les parts interessades complint amb els requisits legals aplicables (d'instal·lacions, de prevenció de riscos, de medi ambient i de protecció de dades).
 • Es basi en el treball en equip.
 • Es comuniqui obertament i estimuli respostes.
 • Garanteixi una adequada formació.
 • Ofereixi un ambient de treball segur.
 • Estimuli la iniciativa, innovació i la creativitat.
 • Reconegui les realitzacions individuals i d’equip.
 • Delegui la presa de decisions a tots els nivells competents.

Per aconseguir-ho fixarem els indicadors corresponents a cada un dels paràmetres mesurables als quals assignarem valors que constituiran els nostres objectius de qualitat per al període fixat.

Aquests objectius de la qualitat acompanyaran com a annex a la present declaració i seran revisats conjuntament en períodes prefixats.

Les relacions de la nostra Empresa, internament amb els nostres col·laboradors i externament amb subcontractistes, proveïdors i clients, seran honestes, objectives i rectes, reconeixent sempre la dignitat de la persona com a membre de l’equip.

Admetem que aquests són els valors compartits dins de GENCA.

Certificació ISO-9001

Carret de compra

El carret està buit

3

Account

No account?
Create one here
4